Malt Logo

Het juridische kader van Malt

Een directe en transparante overeenkomst tussen jullie organisatie en de freelancer

Bij Malt doet het bedrijf - jullie dus - een beroep op een externe dienstverlener, namelijk de freelancer. Jullie gaan een rechtstreekse, commerciële contractuele relatie met elkaar aan. Er komt dus geen tussenpersoon aan te pas. Met andere woorden, jullie sluiten een direct servicecontract af met een freelancer.

Jullie projecten. Jullie voorwaarden.

De freelancers waar jullie mee werken, doen dat volgens de voorwaarden van jullie bedrijf. Van intellectuele eigendomsrechten tot de beveiliging van persoonsgegevens, bij Malt zijn jullie dus altijd gedekt.

icon of document in the cloud

Als Malt Corporate client kunnen jullie de algemene inkoopvoorwaarden en/of de servicecontracten van jullie bedrijf rechtstreeks in jullie Malt-account importeren.

illustration of a cloud and lock

Jullie algemene voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, persoonsgegevens, intellectuele eigendomsrechten, ethiek en databeveiliging worden automatisch vóór elke opdracht aan de freelancers aangeboden.

illustration of hand clicking

En om tijd te besparen, wordt het contract door de freelancer online ondertekend.

Het meest betrouwbare model in de branche

- Freelancen is niet riskanter dan andere vormen van dienstverlening

Juridisch gezien kan de verantwoordelijkheid van een werkgever niet met een derde worden gedeeld. Ongeacht de contractuele relatie met externe dienstverleners - rechtstreekse freelance activiteiten, in onderaanneming, via een bureau - kan geen enkel contract je beschermen tegen de juridische risico's van een verkapte arbeidsrelatie. De ondergeschiktheidsrelatie kan contractueel niet worden vermeden.

Als zodanig is freelancen niet riskanter dan enige andere vorm van dienstverlening.

- Alleen de omstandigheden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd, zijn relevant

Alleen de contractuele voorwaarden waaronder de freelance opdracht wordt uitgevoerd, worden in aanmerking genomen om te beoordelen of er sprake is van een ondergeschikte relatie (controle, leiding, sanctie) tussen de onderneming en de freelancer.

Dit betekent dat bedrijven waakzaam moeten zijn bij het beheer van de uitvoering van de dienst, om contractbreuk van welke aard dan ook te voorkomen.

Met Malt zijn jullie beschermd tegen illegale (onder)aanneming of het illegaal uitlenen van personeel

De relatie tussen Malt en de door jullie gekozen freelancers is niet gebaseerd op een arbeidsovereenkomst, aangezien de freelancers geen werknemers van Malt zijn - het zijn onafhankelijke dienstverleners. Freelancers met wie jullie een servicecontract sluiten, kunnen niet worden beschouwd als ter beschikking gesteld door het bedrijf Malt. Er wordt niet voorzien in personeel.

Het risico op illegaal uitlenen van personeel is dan ook nihil.

Vereenvoudig jullie freelance contracten vandaag nog

Dit zijn de garanties die we bieden

- Al jullie opdrachten zijn gedekt tegen risico’s door middel van een AXA-beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot 1 miljoen europer schadegeval.

- Malt verplicht zich ertoe ombinnen 48 uur een nieuw profiel aan jullie voor te stellen in geval van vroegtijdige beëindiging van het project.

- Flexibele en niet-bindende opdrachten. Geen abonnement, geen verplichting. Bij vroegtijdige beëindiging betalen jullie alleen voor wat er daadwerkelijk is gedaan.

Onze tools voor betere inzichten en controle

illustration of money saving

Real-time rapportages

Met Malt Insights, onze outsourcing management tool, kunnen jullie de duur van de samenwerking met een freelancer en de gemaakte kosten in real-time volgen. Je kunt zelfs waarschuwingen instellen en meldingen ontvangen wanneer limieten overschreden dreigen te worden.

icon of a file unlocking

Due diligence

Door jullie opdrachten te centraliseren op Malt, centraliseren jullie tevens de juridische documenten en de servicecontracten met betrekking tot de freelancers met wie jullie werken. Overzichtelijk, volledig en veilig.

illustration of two people doing a high five

Open business model

Malt is een open marktplaats, waarbij exclusiviteit geen rol speelt. Freelancers kunnen dus meerdere opdrachten voor meerdere klanten uitvoeren. En zo kunnen ook bedrijven met meerdere freelancers aan meerdere projecten werken.

Hoe transparanter, hoe beter

Als je de status van je freelancers en de geschiedenis van hun relatie met je bedrijf kent, dan komt dat jullie samenwerking alleen maar ten goede. Die transparantie maakt het voor jullie hele organisatie een stuk eenvoudiger keuzes te maken. Van inkoop en operations tot human resources.

Bescherm uzelf tegen juridische risico's.